1. Blir rätt idag fel imorgon?

Farhåga: Det är svårt att göra rätt och köpa en klimatsmart bil, eftersom definitionen av vad som är en miljöbil ändras hela tiden. Tänk om jag köper en miljöbil idag och så ändras det igen imorgon?

Visst har det varit lite ryckigt, och det har till och med funnits flera olika definitioner samtidigt. Från och med 1 juli 2020 gäller dock samma definition för miljöbil som för klimatbonusbilar i bonus-malus-systemet. Klimatbonusen betalas ut i samband med att du köper bilen och påverkas alltså inte av om definitionen ändras senare. När det gäller nya bilar är huvudspåret för tillverkarna nu elektrifiering medan äldre modeller i allt högre grad kan tankas med biodrivmedel.

Klicka här för att läsa om miljöbilsdefinitionen och klicka här för att läsa om skattelättnader kring bonusbilar.

Stäng