13. Fulkörning på bensin

Farhåga: Laddhybrider körs ändå mest på bensin.

Hur mycket bensinmotorn kopplas in i din laddhybrid beror på hur du kör. På grund av tyngden på batterierna drar en laddhybrid ofta mer när förbränningsmotorn tar över än motsvarande bil utan batteri. Klimatvinsten för en laddhybrid är alltså beroende av körmönstret. Om man oftast kör kortare sträckor och bara enstaka längre utflykter är laddhybriden ett klimatsmart alternativ.

Stäng