14. Fossil gas

Den fordonsgas som du kan tanka din bil med är en blandning av biogas och fossilgas (naturgas). Andelen biogas skiftar mellan olika drivmedelsbolag men måste vara minst 51 procent.

Totalt sett är 94 procent av all gas som tankas i svenska bussar och bilar biogas och branschen har som mål att det ska vara 100 procent biogas senast 2030. Hos flera drivmedelsbolag kan du välja att tanka 100% biogas redan idag. Gasen som kommer i din tank är densamma, men bolaget köper då motsvarande mängd biogas. Samma system som när du väljer att köpa förnybar el alltså!

Den vätgas som finns att tanka i Sverige kommer enbart från förnybara energikällor, detta efter en nordisk överenskommelse.

Stäng