3. Ingen miljövinst med elbil!

Farhåga: Utsläppen och miljöpåverkan från produktion av batterierna tar bort hela klimatvinsten med en elbil.

Om elproduktionen vid tillverkning är fossil blir klimatavtrycket stort, men när den är förnybar blir det betydligt lägre. Andelen förnybart i elproduktionen ökar i flera länder och miljövinsten är i de flesta fall redan idag högre än för fossila bilar. I Sverige, där storskalig batteriproduktion är under uppbyggnad, är de fossila utsläppen redan låga då 98% av elproduktionen är fossilfri. Läs mer om livscykelanalyser för elbilar här.

Utvinning av till exempel kobolt och litium som behövs för batteritillverkningen är ett problem och en utmaning för gruvindustrin. Mer än hälften av all kobolt bryts i Kongo, ofta under dåliga arbets- och miljömässiga förhållanden. Branschen jobbar dock för att hitta alternativa metaller, och samarbetar till exempel via Drive Sustainability för att göra utvinningen av metaller så hållbar som möjligt. Ett flertal aktörer bygger nu även anläggningar för att återvinna batterier så att materialen kan återanvändas till nya batterier och därmed minska behovet av gruvbrytning.

Stäng