5. Elbrist

Farhåga: Elen kommer inte att räcka till om alla ska ha elbil.

När man pratar om elbrist handlar det ofta i själva verket om brist på nätkapacitet. Vi producerar idag mer el än vi behöver i Sverige, men elnätet räcker inte alltid till för att leverera elen. Det kan bero på att mycket el konsumeras vid vissa tider på dygnet eller att vissa platser har en särskilt hög elförbrukning. I takt med att allt fler processer i samhället elektrifieras kommer det även att krävas en utbyggd elproduktion. Elbilar är bara en del av denna utveckling.

Om alla Sveriges bilar var elbilar, och de kördes lika mycket som idag, skulle det krävas mindre än 10 procent av den svenska elproduktionen, alltså mindre än nettoexporten av el.

Läs mer om Sveriges elproduktion här!

Stäng