6. Räckviddsångest

Farhåga: Jag kommer inte kunna köra så långt som jag behöver utan att behöva stanna och ladda eller tanka.

Detta beror lite på var du är och vilken bil du har. Men bilarna räcker längre och längre och du kan planera din räckvidd och laddning så att du inte fastnar, precis som när du tankar med bensin.

De flesta elbilar idag har en uppmätt räckvidd på 30-50 mil och klarar 10-15 mil utan att behöva laddas, även vid slitsam körning. De flesta bilförare kör kortare än så i vardagen och klarar sig därmed oftast bra på att bara ladda bilen över natten.  

Gasbilen har en räckvidd på uppemot 40-50 mil och när gasen tar slut slår den över till bensin. Räckvidden då beror på tankens storlek. Vätgasbilen i sin tur tar sig upp till 70 mil på en tank.

Stäng