7. Elbilar omöjliga på vintern

Farhåga: Batteriet klarar inte kallt klimat Visst påverkas räckvidden av vinterkylan! Precis som med fossilbilen så är energiförbrukningen hög när man kallstartar bilen då både batteri och kupé behöver värmas upp. Moderna elbilar har ett värmeisolerat batteri som värms med värmeelement på vintern.

Man kan enkelt spara 2-3 mils räckvidd genom att ha bilen i garage eller förvärma den medan den står kopplad till elnätet. Studier i ett regionalt projekt i Norrbotten visar att vid körning i sträng kyla och under längre körsträckor kan du räkna med att 25% går till att värma kupén. Vid kortare sträckor, då kupén behöver värmas upp flera gånger, blir förlusterna större.

Stäng