8. Långt till laddning och tankning

Farhåga: Det finns inte tillräckligt med laddstolpar och tankstationer

Antalet laddpunkter ökade från 900 år 2015, till närmare 9000 i slutet av 2019. Både offentliga aktörer och energiföretag storsatsar nu på att bygga ut infrastrukturen. Vanligast är dock att man laddar bilen hemma. För fordonsgas finns det över 190 publika tankställen. Men visst kan det se olika ut i olika delar av landet och tätheten är överlag högre för både gasstationer och laddstationer i söder.

Tankstationer för vätgas finns än så länge på ett fåtal platser i Sverige men fler planeras.

För att slippa oroa dig över om du kommer hitta en ladd- eller tankstation så kan du se var du kan ladda din elbil här, tanka biogas här och vätgas här!

Stäng