Om Tjänstebilsutmaningen

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland och en viktig del i detta är vår fordonsflotta. Utsläppen från inrikes transporter ska minskas med 70% till 2030 jämfört med 2010, men omställningen går alldeles för långsamt. Idag står företag och organisationer för 50% av alla nybilsköp i Sverige. De tjänstebilar som köps idag, är alltså de som privatpersoner kan köpa om tre år. Genom att köpa eller leasa miljöbilar blir inte bara företag och organisationer själva mer hållbara - de bidrar också till att ställa om hela Sveriges fordonsflotta. Därför har vi på Fossilfritt Sverige – som har regeringens uppdrag att skynda på omställningen till fossilfrihet – skapat Tjänstebilsutmaningen!

För att anta Tjänstebilsutmaningen krävs att man åtar sig att enbart köpa eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar, både som tjänstebilar och förmånsbilar, det vill säga bilar som anställda får använda privat. De bilar som omfattas är samma som får bonus inom det så kallade bonus-malus systemet, vilket är samma bilar som omfattas av den nya miljöbilsdefinition som regeringen föreslagit. Därför omfattas till exempel inte bilar med förbränningsmotorer som körs på etanol eller biodiesel.

Ett teknikskifte bort från förbränningsmotorer behövs för att nå de klimatpolitiska målen. Även om biobränsle är en del av lösningen, kommer också stora volymer behövas för tyngre transporter och andra sektorer som är svårare att elektrifiera.

Läs mer om villkoren för att anta Tjänstebilsutmaningen här!

Tillbaka till start